Road Map

100%Sold Out

2222 adet Owloper NFT Avalanche ağında doğar.

Token Launch Daily Distributions to Holders

Owloper NFT sahipleri günlük $OWL ödülü almaya başlarlar. O zamana kadar satmamış yada marketlerde listelememiş NFT sahipleri sürpriz $OWL airdroplarından yararlanır.

Opening Council

Owloper DAO bölümü açılarak konsey seçim süreci başlar. Konsey, topluluk tarafından belirlenen 12 kişiden oluşacak ve projenin ilerleyişi ile ilgili topluluktan topladığı fikirleri öncelikle kendi içinde değerlendirecek. Uygun görürse de oylamaya sunacaktır. Bu sayede topluluk, karar alma sürecine dahil edilecek ve oylama ile alınan kararlar yürürlüğe girecek.

Community Special Edition

Owloper NFT'lerini hiç satmamış yada markette 10 AVAX ve üstü listelemiş kişiler içerisinden rastgele seçilmiş şanslı 20 kişi için tasarımcıdan özel çizim.

Owloper Baby Incubator

Incubator bölümü açılırak Owloper NFT sahipleri çiftleştirme özelliğini kullanarak Owloper Baby NFT'leri elde edebilir hale gelir. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki bölümlere bakabilirsiniz:

Owloper Baby NFTs Breed

Market Place for Owloper Babies

Marketplace'in açılması ve burada Owloper baby yumurtaları ya da yumurtadan çıkmış Owloper Baby satışlarının başlaması. Ayrıca NFT'lerini NFT Marketlerde satmaya hemen başlayabilirsiniz.

Opening $OWL Staking&Farming

$OWL stake edip $RPT ödülleri kazanabileceksiniz. Kazandığız $RPT'leri Owloper baby geliştirmesi için kullanacak ve oyun açılmadan Owloper Baby'lerini hazır hale getirebileceksiniz.

Owloper Nest

Owloper Nest açılarak Owloper'lar yuvalarına kavuşacak (Utilities bölümünde daha fazla bilgi edinilebilir)

Owloper Game

Av Başlasın!

Last updated