Comment on page

Defend Your Nest 🛡️

Types

Owloper Baby’ler iyi avcı oldukları kadar söz konusu yuvasını korumak olduğunda iyi de bir savaşçıdırlar. Bu özelliklerini ebeveynlerinden alırlar. Toplam 5 adet savaşçı sınıf bulunmaktadır. Her Owloper NFT’nin savaşçı tipi (Warrior Type) doğum sırasında %50 ihtimal savaşçı tipi ile belirlenir.
Owloper Savaşçı sınıfları: Elf, Marsh, Luzon, Ural, Makira

Basics

Owloper Nest’inizi size gelen saldırılara karşı korumak için savunma takımı oluşturmalısınız. Savunma takımına ekleyeceğiniz Owloper Baby sınırı bulunmamaktadır. Tamamen sizin oluşturacağınız strateji ve size gelen saldırılarda bulunan Owloper Baby’lere göre oluşturabilirsiniz.
Aynı şekilde bir başkasının yuvasına saldırırken Saldırı Takımı oluşturmalısınız. 24 saat içerisinde maksimum 3 kere saldırabilirsiniz. Her 6 saldırı sonrasında kanat ve pençelerinizi bakıma almalısınız. Kanat ve Pençeleriniz bakımı ile ilgili buradan (https://docs-tr.owloper.com/owloper-game/hunting) bilgi alabilirsiniz.
Saldırı ve Savunma sırasında aşağıdaki şekilde Saldırı ve Savunma puanları level değeri kullanılarak hesaplanır. Puan hesaplamasında sınıflar arası üstünlüğe göre çarpan kullanılır ve çarpanın değeri 1.5’dir.
f(x)=LeveL(1+Bonus)f(x) = LeveL * (1+{Bonus})

PvP

Örnek; Saldıran: Elf(level1.5) Ural(level) Makira(level) Savunan: Marsh(level) Marsh(level) Elf(level1.5)
Warrior Type Üstünlük Tablosu
PvP Esnasında, savaşa giren her Owloper baby’nin Savaşçı sınıfı ve Level’i hesaplamaya dahil edilir. Savaşçı sınıfı çarpan hesaplaması, savaşa giren her Owloper Baby için yapılır.
Buna göre; Saldıran takım için; Yukarıdaki şekle göre, Sadece Luzon ve Makira'nın Elfe göre üstünlüğü vardır. Savunan tarafta Luzon ve ya Makira olmadığı için, Elf 1.5 çarpan alır.
Yukarıdaki şekle göre, Sadece Elf ve Luzon'un Ural'a göre üstünlüğü vardır. Savunan tarafta Elf var, Ural çarpan alamaz.
Yukarıdaki şekle göre, Sadece Ural ve Marsh'ın Makira'ya göre üstünlüğü vardır. Savunan tarafta Marsh var, Makira çarpan alamaz.
Savunan takım için; Yukarıdaki şekle göre, Sadece Elf ve Ural'ın Marsh'a göre üstünlüğü vardır. Savunan tarafta Ural olduğu için, Marshlar çarpan alamaz.
Yukarıdaki şekle göre, Sadece Makira ve Luzon'un Elfe göre üstünlüğü vardır. Savunan tarafta Makira ve ya Luzon yok, Elf 1.5 çarpan alamaz.
Hesaplamalar sonucunda hangi tarafın puanı yüksekse o taraf kazanmış olur.
Saldıran taraf kazanırsa ganimet olarak savunan tarafın henüz claim etmediği av ödülünden %15 $OWL miktarını kazanır. Saldıran taraftan, kazandığı ganimetin %10’u ganimet vergisi olarak alınır.
Savunan tarafta claim etmediği av ödülü yoksa sahip olduğu Owloper Baby’lerden birinden rastgele birinden level düşer. Saldırı herhangi bir Owloper Babysi 5 level üstü olan yuvalara yapılabilir.

How to attack?

Saldırı yapmak için saldıracağınız nest’in cüzdan adresini yazmalısınız blockchain okur-yazarlığını kıymetli ve önemli buluyoruz. Bu nedenle https://snowtrace.io/ üzerinden saldıracağınız cüzdan adreslerini bulmayı Sezon-1 de size bırakıyoruz.